Navigace

Obsah


Zápisy a usnesení

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtové opatření č.1. 201910.04.201926.04.2019
Schválený vyrovnaný rozpočet obce Krakovec pro rok 201908.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu obce Krakovec na období 2019 - 202226.10.2018
Rozhodnutí o uzávěrce můstku v obci Krakovec u Rakovníka15.10.201831.10.2018
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích15.10.201831.10.2018
Písemné hodnocení závěrečného účtu za rok 201707.06.201823.06.2018
Schválený závěrečný účet obce Krakovec pro rok 201701.06.2018
Rozpočtové opatření č.2. 201801.06.201817.06.2018
Obec Krakovec - Návrh závěrečného účtu za rok 201716.05.201801.06.2018
Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Svazek měst a obcí Rakovník08.05.201824.05.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krakovec za rok 201726.04.2018
Rozvaha obce Krakovec k 31.12. 201726.04.2018
Výkaz zisku a ztráty obce Krakovec k 31.12. 201726.04.2018
Finanční vypořádání dotací a finančních výpomocí za rok 201726.04.2018
Příloha územního samosprávného celku obce Krakovec k 31.12. 201726.04.2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Krakovec k 31.12. 201726.04.2018
Rozsah provedených inventur obce Krakovec k 31.12. 201726.04.2018
Návrh závěrečného účtu 201723.04.2018
Schválený rozpočet Obce Krakovec pro rok 201814.03.201830.03.2018
Rozpočtové opatření č.1. 201808.03.201824.03.2018
Dodatek č.2. k obecně závazné vyhlášce o poplatku za komunální odpad07.01.2018