Navigace

Obsah


Zápisy a usnesení

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky - pozemková úprava 16.11.2022
Obecně závazná vyhláška obce Krakovec o místním poplatku za odkládání KO - Scválená 01.01.2022 17.01.2022
Rozpočtové opatření č.3. 2020 11.12.2020 27.12.2020
Rozpočtové opatření č.2. 2020 08.09.2020
Rozpočtové opatření č.1. 2020 10.06.2020
Schválený závěrečný účet obce Krakovec za rok 2019.pdf 05.06.2020
Písemné hodnocení Závěrečného účtu obce Krakovec za rok 2019 05.06.2020
Písemné hodnocení Závěrečného účtu obce Krakovec za rok 2019 a Návrh Závěrečného účtu za rok 2019 20.05.2020 05.06.2020
Návrh závěrečného účtuSvazku obcí Rakovnicka pro zajištění dopravní obslužnosti za rok 2019 06.05.2020 30.06.2020
Schválený schodkový rozpočet obce Krakovec na rok 2020 15.12.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č.5. 2019 13.12.2019 29.12.2019
Rozpočtové opatření č.4. 2019 29.11.2019 15.12.2019
Návrh schodkového rozpočtu obce Krakovec na rok 2020 27.11.2019
Návrh schodkového rozpočtu SOOR pro zajištění dopravní obslužnosti na rok 2020 25.11.2019 20.12.2019
Rozpočtové opatření č.3. 2019 06.09.2019
Rozpočtové opatření č.2. 2019 24.06.2019 10.07.2019
Náprava chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obceza rok 2018 15.06.2019 01.07.2019
Rozpočtové opatření č. 3 a 4. za rok 2018 03.05.2019 19.05.2019
Rozpočtové opatření č.1. 2019 10.04.2019 26.04.2019
Schválený vyrovnaný rozpočet obce Krakovec pro rok 2019 08.12.2018
Rozhodnutí o uzávěrce můstku v obci Krakovec u Rakovníka 15.10.2018 31.10.2018
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 15.10.2018 31.10.2018
Písemné hodnocení závěrečného účtu za rok 2017 07.06.2018 23.06.2018
Schválený závěrečný účet obce Krakovec pro rok 2017 01.06.2018
Rozpočtové opatření č.2. 2018 01.06.2018 17.06.2018
Obec Krakovec - Návrh závěrečného účtu za rok 2017 16.05.2018 01.06.2018
Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Svazek měst a obcí Rakovník 08.05.2018 24.05.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krakovec za rok 2017 26.04.2018
Rozvaha obce Krakovec k 31.12. 2017 26.04.2018
Výkaz zisku a ztráty obce Krakovec k 31.12. 2017 26.04.2018
Finanční vypořádání dotací a finančních výpomocí za rok 2017 26.04.2018
Příloha územního samosprávného celku obce Krakovec k 31.12. 2017 26.04.2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Krakovec k 31.12. 2017 26.04.2018
Rozsah provedených inventur obce Krakovec k 31.12. 2017 26.04.2018
Návrh závěrečného účtu 2017 23.04.2018
Schválený rozpočet Obce Krakovec pro rok 2018 14.03.2018 30.03.2018
Rozpočtové opatření č.1. 2018 08.03.2018 24.03.2018
Dodatek č.2. k obecně závazné vyhlášce o poplatku za komunální odpad 07.01.2018

Hospodaření Obce